21/07/2019 16:07

Ngồi thất thần trong phòng trọ, liên tục lấy tay đập vào đầu của mình, người mẹ khóc gào liên tục nói: “Mẹ không cần tiền. Mẹ chỉ cần con. Con ơi…”