21/11/2014 16:04

Học hết lớp 6 nhưng cậu đã tu chí làm ăn để trở thành ông chủ của cơ sở điện dân dụng, 200 đàn ong, 5 con bò, kiếm nửa tỷ mỗi năm.