10/05/2021 07:49

Đây là chiếc điện thoại Vsmart ra mắt vào cuối tháng 3 vừa qua, với mức giá rẻ 2,39 - 3,29 triệu đồng, pin "trâu" tới gần 2 ngày.