09/05/2017 13:55

Dù bước đầu nam điều dưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

09/05/2017 09:11

Nhiều thông tin mới, bất ngờ liên quan đến vụ điều dưỡng nghi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân tại BV Thủ Đức.