02/03/2016 16:36

Tình yêu đích thực không phải là điều gì đó xa xôi, nhưng đôi khi bạn chỉ có thể nhận ra khi tất cả đã quá muộn…