11/06/2016 13:53

Biết là bạn rất yêu công việc, nhưng tốt nhất là đừng yêu ông chủ của bạn.