06/09/2021 09:11

Ông D. và bà M. đã ly hôn nhưng sống cạnh nhà nhau, chung một vườn và chưa phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

17/06/2021 22:40

Thấy chồng cũ chở tình nhân đi ngược chiều, bà Xuyến uất ức mang chai thuốc trừ sâu sang nhà, đổ xuống ao và giếng nước với ý đồ giết chết cả hai người.