14/02/2016 09:43

Vượt lên tuổi thơ bất hạnh, bằng quyết tâm và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, Jaylen D. Bledsoe đã biến 100 USD bé nhỏ thành công ty công nghệ trị giá 3,5 triệu USD.