25/06/2013 08:40

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai không chỉ nổi tiếng vì tài kinh doanh mà còn được biết đến nhờ những phát ngôn gây sốc.