13/11/2015 09:00

Trong khi chúng bạn vẫn đang rong chơi, cậu bé Henry Patterson 11 tuổi đã sở hữu một cửa hàng văn phòng phẩm, mỗi năm cậu thu nhập gần 2 tỷ đồng.