31/12/2021 08:15

Một nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ nhập viện do nhiễm Omicron thấp hơn từ 50 - 70% so với các biến thể khác. Thế nhưng tỷ lệ đó ở nhóm người này tại Hoa Kỳ lại đang có xu hướng tăng.