23/04/2021 11:55

Chỉ vì mâu thuẫn lúc tình tiền với nhân viên nên nhóm thanh niên bỏ đi với thái độ bực tức. Sau đó, nhóm này mang 2 lon "bom xăng" tới ném vào quán nhậu dẫn tới cháy.