09/11/2021 09:22

Sau khi sát hại chủ nợ, Cao Tài Năng đã nhắn tin cho người thân của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng, tránh bị phát hiện.