19/03/2015 11:05

Việc phát hiện một bộ xương người tại bãi rác trên trong tình trạng đã bị đốt cháy, biến dạng đã dấy lên nghi án vụ giết người đốt xác.