11/05/2019 08:17

Nền nhiệt tại Hà Nội tăng thêm 2 độ so với hôm qua, ngày có mưa vài nơi.