08/04/2019 07:33

Trong ngày làm việc đầu tuần, nắng nhiều sẽ là dạng thời tiết tại hầu khắp tỉnh thành.