17/08/2019 15:38

Trong số các em được đưa đi làm việc tại các quán karaoke ở phía Bắc có em dưới 16 tuổi.