27/07/2017 10:51

"Mỗi năm em đều hỏi anh, và mỗi năm anh lại cho em một lý do tại sao chúng ta nên chờ đợi."