07/05/2020 07:53

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong lúc làm thuê, người đàn ông dùng cuốc đánh chủ vườn tử vong rồi đến công an đầu thú.