27/08/2021 08:16

Chị T. ra đường nhưng không trình bày được lý do chính đáng, khi bị lập biên bản, chị này chạy đi lấy 2 con dao dọa tổ công tác.