24/07/2021 09:34

Khi trẻ mắc lỗi cha mẹ đừng chỉ dùng đòn roi để dạy bảo trẻ, hãy làm theo cách sau đây bạn sẽ thấy hiệu quả hơn nhiều lần.

01/03/2017 09:33

Nghiên cứu cũng như thực tiễn đã chứng minh đòn roi không phải cách dạy con hiệu quả bởi nó khiến trẻ nghe lời một cách cưỡng ép mà không có sự thay đổi trong nhận thức.