06/01/2019 16:15

Dùng ô tô lớn mang theo kích điện, bom xăng đi trộm chó, mỗi đêm nhóm của Quang bắt trộm khoảng 15 con cho, thu lợi bất chính cả chục triệu đồng.