01/11/2018 22:27

Đựng thực phẩm vào túi ni lông cho vào tủ lạnh - thói quen giết dần cả gia đình mà quá nhiều người đang mắc, hãy tránh ngay kẻo tới lúc hối hận thì quá muộn.