17/04/2015 21:36

Cơ quan công an chính thức khởi tố vị đạo diễn và 4 người mẫu - diễn viên tự do liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp, giá 1.000 USD/ lượt.