17/10/2018 09:52

Chứng kiến em sinh đôi bị nạn, em học sinh còn lại hoảng loạn, muốn nghỉ học.