03/06/2015 15:22

Đại đã lừa bán 2 phụ nữ cho người tên Hoa giá 2000 nhân dân tệ. Tại Trung Quốc, 2 nạn nhân này bị ép phải bán dâm.