03/11/2021 10:38

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết trên Tuổi trẻ, ban đầu các đối tượng rất "tự tin" mình sẽ thoát tội.