14/01/2022 22:21

Tính từ 16h ngày 13/01 đến 16h ngày 14/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới tại 62 tỉnh, thành phố.

13/01/2022 21:01

Tính từ 16h ngày 12/1 đến 16h ngày 13/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, thành phố.

12/01/2022 21:56

Theo CDC Hà Nội, hôm nay là ngày đầu tiên Hà Nội ghi nhận hơn 2.900 ca mắc Covid-19 và là ngày thứ 11, Hà Nội phát hiện hơn 2.000 ca mắc Covid-19.

12/01/2022 18:09

Tính từ 16h ngày 11/1 đến 16h ngày 12/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó 10.889 ca trong cộng đồng.

11/01/2022 22:23

Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 3 liên tiếp, thành phố phát hiện hơn 2.800 ca mắc Covid-19.

11/01/2022 18:23

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong ngày 11/1 cả nước ghi nhận 16.035 ca nhiễm, tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 10.691 ca trong cộng đồng.

10/01/2022 20:46

Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 2 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.800 ca mắc Covid-19 và là ngày thứ 9, Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca mắc.

10/01/2022 18:24

Tính từ 16h ngày 9/01 đến 16h ngày 10/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.818 ca nhiễm mới, tại 62 tỉnh, thành phố.

09/01/2022 21:40

Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 8 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca mắc trong 24h và là lần đầu phát hiện hơn 2.800 ca mắc.

08/01/2022 20:11

Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 3, Hà Nội ghi nhận hơn 2.700 ca mắc Covid-19 và là ngày thứ 7 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca mắc.