02/05/2022 18:27

Tính từ 16h ngày 01/5 đến 16h ngày 02/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.123 ca nhiễm mới tại 53 tỉnh, thành phố.

28/04/2022 22:33

Tính từ 16h ngày 27/4 đến 16h ngày 28/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.116 ca nhiễm mới tại 58 tỉnh, thành phố.

27/04/2022 18:42

Tính từ 16h ngày 26/4 đến 16h ngày 27/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.004 ca nhiễm mới tại 58 tỉnh, thành phố.

26/04/2022 18:17

Tính từ 16h ngày 25/4 đến 16h ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới tại 56 tỉnh, thành phố.

25/04/2022 18:06

Tính từ 16h ngày 24/4 đến 16h ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh, thành phố.

24/04/2022 21:16

Chiều 24/4, Bộ Y tế báo cáo ca nhiễm trong ngày, tin hiệu đáng mừng là số ca nhiễm cộng đồng đang giảm theo từng ngày.

18/04/2022 18:31

Tính từ 16h ngày 17/4 đến 16h ngày 18/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, thành phố.

17/04/2022 18:15

Tính từ 16h ngày 16/4 đến 16h ngày 17/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.660 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó, 11.122 ca trong cộng đồng.

15/04/2022 18:10

Tính từ 16h ngày 14/4 đến 16h ngày 15/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 20.076 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, thành phố. Trong đó, 15.555 ca trong cộng đồng.

14/04/2022 18:20

Tính từ 16h ngày 13/4 đến 16h ngày 14/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.012 ca nhiễm mới tại 62 tỉnh, thành phố. Trong đó, 18.570 ca trong cộng đồng.