17/09/2021 11:22

Nhiều người có chung thắc mắc, F0 khỏi bệnh thì có nguy cơ tái nhiễm sau thời gian bao lâu.

15/09/2021 21:56

Mới đây, HCDC (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM) đã đưa ra thông tin cụ thể về các loại giấy chứng nhận F0 đã khỏi bệnh.