03/12/2021 09:26

Lực lượng chức năng đã phải cưỡng chế F0 này để chụp X-quang xác định dị vật trong cơ thể.