27/08/2013 23:00

Không còn giữ vị thế số 1 trong sự nghiệp quần vợt những xét về khả năng kiếm tiền, vẫn chưa ai trong làng banh nỉ bằng được Roger Federer.