16/08/2022 09:48

Đối thủ trực tiếp của Ferrari 296 là McLaren Artura cũng vừa được ra mắt trong nước cách đây không lâu với 4 phiên bản cùng giá bán khởi điểm gần 16 tỷ đồng.