07/08/2022 18:06

Đây là chiếc Ferrari Portofino M đầu tiên về Việt Nam, do một đại lý nhập khẩu tư nhân tại TP.HCM đưa về.