10/08/2012 04:44

Cả 5 chiếc HCV nội dung cầu lông tại Olympic London 2012 đều thuộc về Trung Quốc. Điều đó cho thấy, các tay vợt của nước này đã có một sự chuẩn bị cực tốt.