28/08/2015 10:04

Trong những chuyến khảo sát nạn mại dâm, điều phóng viên ghi nhận được là không ít gái mại dâm ao ước mình được “chính danh” do Nhà nước quản lý.