13/04/2015 13:53

Sheldon Nadelman là bartender cũng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư làm việc tại Terminal Bar. Nhờ công việc của mình mà ông đã ghi lại cuộc sống gái mại dâm những năm 70.