17/03/2018 10:32

Để đưa được tạng từ Hà Nội về TP.HCM nhanh nhất, êkíp mổ lấy tạng từ BV 108, BV Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối ghép tạng đã phối hợp nhịp nhàng, tạo nên nhiều kỳ tích.