25/10/2018 15:06

Audi Q8 2019 sẽ được bán ra tại Việt Nam với mức giá 4,5 tỷ đồng.