20/04/2020 15:13

Hoàng Tập Y dùng súng sát hại một người rồi trốn sang Việt Nam đi ăn xin suốt 7 năm...