02/08/2023 10:53

Nhận được cuộc gọi điện thoại của một đối tượng giới thiệu là cán bộ thuế, chị V tin tưởng nói chuyện. Đối tượng gửi một đường link và hướng dẫn chị V truy cập để cài đặt phần mềm nộp thuế. Sau khi cài đặt xong, chị tá hỏa phát hiện tài khoản mất hơn 400 triệu đồng.