10/01/2021 20:43

Tự xưng là Chánh thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Thái nhận "chạy" việc vào các trường lớn và lừa đảo số tiền hàng chục nghìn USD.