19/01/2021 22:09

Sau khi thu thập thông tin cá nhân của giáo viên, Thái giả danh thanh tra, dùng sim rác gọi điện lừa đảo nhiều giáo viên, kế toán các trường.