27/01/2015 10:07

"Nơi ấy, tấm chăn chỉ cần lành coi như đã ấm, và những đôi chân trần cứ mặc nhiên lấy đất núi làm ủng..." - Chí Nam, một tình nguyện viên quen thuộc của những bản làng vùng cao chia sẻ.