20/06/2013 22:20

"Việc đạt được thành tích này là vinh dự lớn đối với cháu và gia đình, góp phần làm rạng rỡ trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam"

14/06/2013 10:23

Thành công nối tiếp thành công với cờ vua Việt Nam.