06/05/2021 16:53

Chia sẻ với gia đình hoãn cưới để phòng chống dịch Covid-19, người dân xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã giải cứu 150 mâm cỗ.