26/06/2021 09:37

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân Hạnh đã rủ Hiếu, Trang, Tú đi giải quyết và ép chị T. phải đưa tiền cho bọn chúng.