24/04/2014 04:23

Ở giải đấu này, Cao Cường không đủ tiêu chuẩn để vào vòng chính thức mà phải tham dự vòng đấu loại.