14/11/2013 13:42

Microsoft Việt Nam và FPT tiếp tục kí kết Thỏa thuận hợp tác Doanh nghiệp (EA- Enterprise Agreement) nhằm nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa 2 tập đoàn.