11/08/2014 11:36

Vụ mất trộm xảy ra tại phòng làm việc của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM với số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng.