09/01/2021 10:31

Bệnh nhân đến bệnh viện khám dù không bị bệnh nhưng trưởng khoa chỉ đạo cho 2 điều dưỡng lập khống các hồ sơ để thanh toán, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

12/05/2018 23:17

Cơ quan điều tra xác định một số bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoà Bình có hành vi lập khống hồ sơ bệnh án để gian lận bảo hiểm y tế.